Disclaimer.

De internetpagina's van de SZB zijn bedoeld om u te informeren over de activiteiten van de Stichting Spoorwegmaatschappij "Zuid-Beveland".
De informatie op deze pagina's is met veel zorg samengesteld. Aan de op de website aangeboden informatie kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.
Foto's, tekeningen, teksten of ander materiaal van deze website mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet gepubliceerd worden, in welke vorm dan ook.


Fotoverantwoording:
H.G. Hesselink
O. Straznicky
J.J.L. Strooband

Mocht u menen rechten te kunnen doen gelden ten aanzien van het op deze website gebruikte materiaal, laat u ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

© 2002-2017 SZB. Alle rechten voorbehouden.