Disclaimer.

De internetpagina's van de SZB zijn bedoeld om u te informeren over de activiteiten van de Stichting Spoorwegmaatschappij "Zuid-Beveland".
De informatie op deze pagina's is met veel zorg samengesteld. Aan de op de website aangeboden informatie kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.
Foto's, tekeningen, teksten of ander materiaal van deze website mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet gepubliceerd worden, in welke vorm dan ook.


Fotoverantwoording:
H.G. Hesselink
O. Straznicky
J.J.L. Strooband

Mocht u menen rechten te kunnen doen gelden ten aanzien van het op deze website gebruikte materiaal, laat u ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Privacy verklaring Stichting Spoorweg-Maatschappij "Zuid Beveland".

De Stichting SZB respecteert de privacy van de bezoekers aan onze website. Wij houden geen gegevens bij van de bezoekers van onze website. Gegevens die buiten ons om worden verzameld (bijvoorbeeld door zoekmachines) vallen buiten onze verantwoordelijkheid. U kunt zelf uw internet browser altijd zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Vooralsnog maakt de Stichting SZB geen gebruik van sociale media zoals Facebook, Twitter en dergelijke en verzenden we geen nieuwsbrief aan belangstellenden waarvoor het gebruik en beheer van een adressenbestand noodzakelijk zou zijn.
Indien u hierover vragen heeft kunt u per mail of per post contact opnemen met de secretaris van de Stichting SZB.

© 2002-2019 SZB. Alle rechten voorbehouden.