Laatste nieuws.

Klik hier voor een serie recente en historische foto's.

Maart 2016.


Eind maart 2016 heeft de SZB een nieuw onderkomen in gebruik genomen.
De groep vrijwilligers heeft met behulp van transportbedrijf Goud de verhuizing van Änne en alle gereedschappen en werktuigen uitgevoerd. Onze locomotief staat nu in een fraaie ruimte op het bedrijventerrein in de omgeving van het station Kruiningen-Yerseke.
Er wordt na een periode van rust weer volop gewerkt aan de voorbereidingen om Änne binnen afzienbare tijd weer op de rails te krijgen.
Belangstelling om mee te helpen? Ga naar de 'Oproep!' met adressen van de contactpersonen en meld je aan.

Nieuws over stoomlocomotief Änne

Op zaterdag 20 oktober 2007 werd de ketel van Änne gelicht en naar buiten gehesen. Een klus die door de beperkte hoogte de nodige precisie vereiste.

Nu locomotief Änne sinds de zomer van 1998 weer onder dak staat, is een kleine doch enthousiaste werkgroep aan het werk getogen. Sindsdien wordt er elke zaterdag gesleuteld.
Natuurlijk stond vooraf al vast dat het verblijf in de open lucht gedurende 30 jaar de conditie van de machine niet ten goede was gekomen. Met name het plaatwerk aan de onderzijde van het machinistenhuis en van de kolentenders was slecht. Dit gold ook voor het houten dak van het machinistenhuis. Demontage van deze onderdelen was goed mogelijk en is inmiddels voltooid.
Helaas moest worden vastgesteld dat de linkerachterhoek van de loc zwaar is aangetast, vermoedelijk door weersinvloeden. Het is niet ondenkbaar dat dit al begonnen is toen Änne nog in gebruik was bij de Jülicher Kreisbahn. Een deel van de linkerframeplaat, de linkerkant van diverse verstevigingsprofielen van het frame en van de bufferbalk achter zijn ingeteerd of weggeroest. Datzelfde geldt voor de asla, waarin nog resten as en kool werden aangetroffen. De slechte verstevigingsprofielen (alle geklonken) zijn inmiddels reeds verwijderd.
Als eerste zal nu het slechte stuk frameplaat, het gedeelte tussen de tweede as en de bufferbalk worden vernieuwd. Hierna zullen de verstevigingsprofielen vervangen worden, waarna begonnen kan worden met de volledige nieuwbouw van het machinistenhuis. Deze werkzaamheden kunnen op de huidige locatie worden uitgevoerd.
Een zeer aangename constatering was dat de watertender, die een deel van het frame vormt, nog wel in goede conditie verkeert; de in het verleden aangebrachte conservering was nog nagenoeg volledig in tact.


De ketel.

De huidige ketel wordt als niet meer betrouwbaar beschouwd. Het is grotendeels de originele ketel met koperen binnenvuurkist uit 1910; in de buitenvuurkist zijn echter indertijd nieuwe stukken gelast. Van deze reparaties zijn echter geen gegevens bekend. De staat van de onderkant van de ketel, vooral de linkerzijde, is slecht. Ook zijn de originele materiaalcertificaten van de ketel niet meer aanwezig, waardoor het moeilijk zal zijn de ketel in Nederland in de keuring te krijgen. Wel zijn de originele keteltekening met keuringscertifikaat uit 1910 aanwezig. Deze wetenschap heeft er toe geleid dat ervan uitgegaan moet worden dat het de bouw van een nieuwe ketel de veiligste, en op langere termijn minst dure, oplossing is. Een prettige bijkomstigheid is wel dat er een volledige set nieuwe roosterstaven aanwezig is.
Op 20 oktober 2007 werd een nieuwe mijlpaal bereikt in het restauratieproces van Änne: die dag is de originele stoomketel uit 1910 van het frame gelicht. Daardoor ontstaat er ruimte om een aantal werkzaamheden aan de loc te verrichten op anders nagenoeg onbereikbare plaatsen, maar daarnaast is dit een belangrijke stap op weg naar een nieuwe stoomketel. Overigens wordt de oude ketel van de loc bewaard en geconserveerd.

De ketel is even op de grond geplaatst om vervolgens voor een tweede keer een luchtreis te maken naar de plaats waar ze de komende jaren zal worden opgeslagen.

Drijfwerk

Aan het drijfwerk wordt voorlopig geen aandacht besteed. De algemene indruk is dat het nog in goede staat verkeerd, mede gezien het feit dat de spelingen gering zijn, terwijl na 28 jaar verzorging door de vorige eigenaar alles nog goed gangbaar was. Toch zullen de nodige onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, vernieuwd moeten worden. Een van de grote wensen van de SZB is dan ook de beschikking over een draaibank. Inspectie van de bakschuiven leerde dat deze nog in uitstekende conditie verkeren.

Beremming

De loc is oorspronkelijk afgeleverd met een Hardy-vacuümrem en (uiteraard) een handrem voor de locomotief, waarbij alleen de achterste as beremd is. Vermoedelijk is rond 1922 (datum van de certificaten van het hoofdreservoir) een luchtreminstallatie aangebracht. Het spreekt dat deze installatie gehandhaafd blijft. De beremming van slechts één as heeft er wel toe geleid dat de wielbanden van de achterste wielen zodanig gesleten zijn dat ze opnieuw van het juiste profiel moeten worden voorzien. Hiervoor is gelukkig nog ruim voldoende materiaaldikte van de wielbanden aanwezig.

Appendages

Alle appendages van de locomotief zijn aanwezig en op het eerste gezicht in goede staat. Uiteraard vindt er inspectie en eventueel revisie plaats. Ook voor de revisie van deze onderdelen zou het prettig zijn als er een draaibank beschikbaar zou zijn.
Al met al is duidelijk dat de SZB nog een lange weg heeft te gaan bij het terugbrengen van Änne in rijvaardige staat. Anderzijds heeft de kleine groep medewerkers al behoorlijke vorderingen gemaakt bij het herstel. Eén van de voorziene knelpunten is natuurlijk de bouw van een nieuwe stoomketel, een zeer kostbare aangelegenheid. Het SZB-bestuur is inmiddels met voortvarendheid aan het werk gegaan om hiervoor fondsen te verwerven en het vertrouwen is aanwezig dat dit tot een goed einde zal worden gebracht. Inmiddels heeft een actie onder Zeeuwse bedrijven al tot succes geleid, en ook van het Anjerfonds mocht al een bijdrage ontvangen worden.