Stoomlocomotief Änne ruim honderd jaar oud!

Wij zoeken sponsors en medewerkers om haar weer in bedrijf te stellen!

De bedoeling is om stoomlocomotief Änne in de eerste plaats goed te conserveren en terug te brengen in toonbare staat. Op langere termijn staat het wederom in bedrijf stellen van de locomotief op het programma. Met een grondige conservering en een optische restauratie is een bedrag van ongeveer € 25.000,- gemoeid. Onze stichting is helaas niet in staat deze kosten zelf te dragen. De totale restauratie zal ongeveer € 100.000,-- bedragen.

Voor het verwezenlijken van haar doelstellingen is de SZB afhankelijk van de belangeloze inzet van zowel bestuursleden, de leden van de technische werkgroep en van steun van officiële instanties en sympathisanten.

Wilt u de plannen van onze stichting steunen, dan is uw donatie van harte welkom op rekeningnummer 80.06.37.631 van de Stichting SZB te Goes en mocht u vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij geven graag een nadere toelichting op onze plannen.

De SZB is door de fiscus erkend als een "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI) en derhalve zijn giften aan onze stichting aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact opnemen. Indien gewenst geven wij met genoegen een nadere toelichting op onze plannen.

Wij vermelden onze sponsors graag op onze website

Autoschadeteam
Zeeland Refinery NV
EPZ
Century Aluminum Vlissingen
Prins Bernard Cultuur Fonds Zeeland
ANWB - Zimmerman Fonds
H4A-Groep
Betoncentrale Haringman, Goes
ZALCO, Zeeland Aluminium Company NV
De Hoop, Terneuzen
Bison International
Rijndijk Technical Services
Fabery de Jonge
De Muynck Exploitatie BV
Advocatenkantoor Van Leeuwen / de Waard
Administratiekantoor Vis
Van Antwerpen Milieutechniek BV
Franc Kruitbosch Reclame
Mourik Vlissingen BV
Frantzen & Van Sisseren Notarissen
TOTAL Raffinaderij Nederland N.V.
Kraanverhuur Melis
Zwaar Transport Zeeland